Home Over SFH Premie Sociaal Fonds en incassoreglement

Premie Sociaal Fonds en incassoreglement

De premie voor het Sociaal Fonds bedraagt voor 2024 0,7827% (waarvan 0,1827% voor de wga-gatverzekering) van de in het voorgaande jaar in de onderneming uitbetaalde brutoloon Sociale Verzekeringen. Hierbij geldt in 2023 een maximum grondslag van € 66.956,- per jaar per werknemer.

De premie voor het Sociaal Fonds bedraagt voor 2023 0,858% (waarvan 0,258% voor de wga-gatverzekering) van de in het voorgaande jaar in de onderneming uitbetaalde brutoloon Sociale Verzekeringen. Hierbij geldt in 2022 een maximum grondslag van €59.706,- per jaar per werknemer.

Sociale partners hebben afgesproken dat de premie voor de wga-gatverzekering volledig ten laste van de werknemer komt. Dit betekent dat deze premie volledig op het brutoloon van de werknemer kan worden ingehouden.

Op de facturen van het Sociaal Fonds is het incassoreglement van toepassing.

Jaarlijks wordt een jaarrekening opgesteld en goedgekeurd door de accountant. De jaarrekening 2022 kunt u hier downloaden.

Bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de CAO voor de Houtverwerkende Industrie zijn, naast verplichte registratie bij het Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende Industrie, verplicht aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds (BPFV). Voor meer informatie over BPFV klik hier.

Het secretariaat van het Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende Industrie wordt gevoerd door Wissenraet Van Spaendonck te Tilburg.