Home Sectorpunt Hout Duurzame inzetbaarheid | Activiteiten

Duurzame inzetbaarheid | Activiteiten


SFH werkt in 2023 en 2024 met een activiteitenplan om duurzame inzetbaarheid in de Houtverwerkende Industrie te bevorderen. Dit activiteitenplan valt onder de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU), waarvoor SFH subsidie toegekend heeft gekregen vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Aan de basis van dit activiteitenplan ligt de sectoranalyse die in de zomer van 2021 is uitgevoerd.

Uit de sectoranalyse blijkt dat extra investeringen noodzakelijk zijn om de duurzame inzetbaarheid te vergroten en medewerkers en bedrijven in de praktijk te ondersteunen.

In de houtverwerkende industrie zijn een aantal hoofdfactoren en omstandigheden die zorgen voor de problematiek rond duurzame inzetbaarheid. Denk hierbij aan:

- De kwetsbaarheid van oudere medewerkers;
- Het werk is fysiek belastend en eenzijdig;
- Medewerkers hebben geen zelfregie en zijn veelal niet of beperkt geschoold;
- Kleine bedrijven hebben onvoldoende expertise op het gebied van duurzame inzetbaarheid;
- Financiële marges zijn klein.

Deze factoren grijpen op elkaar in en houden elkaar in de greep waardoor er een verstekend effect ontstaat dat de problematiek rond duurzame inzetbaarheid verder vergroot. Daarom wordt er tot 12 oktober 2024 ruim € 315.000 geïnvesteerd in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de houtverwerkende industrie, deels gesubsidieerd door het Ministerie SZW, om medewerkers gemotiveerd, gezond en productief te houden, zodat zij betaald werk kunnen blijven verrichten tot aan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Savantis

Het Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende Industrie (SFH) heeft Savantis gekozen om bedrijven én medewerkers te helpen om invulling te geven aan duurzame inzetbaarheid. Savantis is expert op het gebied van duurzame inzetbaarheid en zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van vakmanschap.

Meer weten over duurzame inzetbaarheid en de kansen die de subsidie jou biedt? Neem contact op met Sectorpunt Hout of met Erik Kooij, coördinator bij Savantis, via e.kooij@savantis.nl of op 06-53853290.

Gratis activiteiten beschikbaar

Voor bedrijven en medewerkers zijn diverse activiteiten beschikbaar waar zij gratis gebruik van kunnen maken. Deze activiteiten stimuleren werkenden in de branche om productief, gezond en met plezier te werken, nu en in de toekomst. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de regeling eerder uittreden (RVU) en aanpassing van de scholingssubsidie.

De volgende activiteiten zijn tot en met september gratis beschikbaar:

Workshops

Er zijn drie workshops/trainingen geselecteerd voor zowel leidinggevenden als medewerkers om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan:

Workshop arbeidsomstandigheden

- Doel: gezond, veilig en vitaal werken bevorderen en het bewustzijn te vergroten.
- Doelgroep: medewerkers in de houtverwerkende industrie.
- Inhoud: workshops en kortdurende trainingen gericht op onder andere fysiek zwaar werk, langdurig staan, werkhouding, machineveiligheid, tillen en sjouwen.
- Meer informatie: neem contact op met Erik Kooij, coördinator bij Savantis, via e.kooij@savantis.nl of op 06-53853290.


Workshop leidinggevende als coach

- Doel: Ondersteunen bij het coachen, leren en ontwikkelen van medewerkers.
- Doelgroep: leidinggevenden in de houtverwerkende industrie.
- Inhoud: in deze workshop krijgen leidinggevenden handvatten om met de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers aan de slag te gaan.
- Meer informatie: neem contact op met Erik Kooij, coördinator bij Savantis, via e.kooij@savantis.nl of op 06-53853290.

Workshop duurzame inzetbaarheid

- Doel: knelpunten met betrekking tot duurzame inzetbaarheid herkennen, bespreekbaar maken en aanpakken.
- Doelgroep: leidinggevenden in de houtverwerkende industrie.
- Inhoud: leidinggevenden te ondersteunen en handvatten te geven om knelpunten met betrekking tot de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te herkennen, bespreekbaar te maken en op te lossen.
- Meer informatie: neem contact op met Erik Kooij, coördinator bij Savantis, via e.kooij@savantis.nl of op 06-53853290.

Loopbaantraject

- Doel: Middels een loopbaantraject onderzoeken of de huidige baan nog passend is.
- Doelgroep: medewerkers in de houtverwerkende industrie.
- Inhoud: Medewerkers in de houtverwerkende industrie kunnen een loopbaantraject starten om te onderzoeken of de baan die ze nu hebben nog wel bij hen past. Dit loopbaantraject is maatwerk en wordt uitgevoerd door een externe loopbaanadviseur die de medewerker hier persoonlijk in begeleidt. Dit traject wordt gestart op vrijwillige basis van de medewerker.
- Meer informatie: neem contact op met Erik Kooij, coördinator bij Savantis, via e.kooij@savantis.nl of op 06-53853290.

APK duurzame inzetbaarheid (DI-APK)

- Doel: een DI-APK afnemen om een objectief beeld te krijgen van de medewerker van de eigen duurzame inzetbaarheid.
- Doelgroep: organisaties en medewerkers in de houtverwerkende industrie.
- Inhoud: binnen een bedrijf kan er zowel op individueel niveau als op bedrijfsniveau een DI-APK worden afgenomen. Individuele medewerkers krijgen op basis van een scan, inzetbaarheidsinterview, rapportage en een terugkoppelingsgesprek een objectief beeld van de eigen duurzame inzetbaarheid. Daarbij krijgen zij advies hoe dit te vergroten. Indien bij meerdere werkenden binnen een organisatie een DI-APK wordt afgenomen dan wordt een bedrijfsrapportage gegenereerd waarbij de anonimiteit van individuele medewerkers gewaarborgd wordt.
- Meer informatie: neem contact op met Erik Kooij, coördinator bij Savantis, via e.kooij@savantis.nl of op 06-53853290.

Vervolg:
- DI begeleiding medewerker > medewerkers die een DI-APK hebben gedaan worden verder begeleid in het ondernemen van concrete acties en stappen op het gebied van duurzame inzetbaarheid.
- DI begeleiding bedrijf > wanneer er op bedrijfsniveau een DI-APK is afgenomen worden er concrete vervolgstappen gezet om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten.

Financiële adviesgesprekken

- Doel: financieel inzicht.
- Doelgroep: medewerkers in de houtverwerkende industrie.
- Inhoud: medewerkers financieel inzicht geven in de mogelijkheden die er zijn om minder te werken en de effecten hiervan op het inkomen en pensioen. Hierin komen onder andere de cao-regelingen aan bod.
- Meer informatie: neem contact op met het Sectorpunt Hout: 013-5944451, per mail info@sfhvi.nl of via Erik Kooij, coördinator bij Savantis, via e.kooij@savantis.nl of op telefoonnummer 06-53853290.

Scholing

SFH stimuleert scholing en ontwikkeling van de werknemers in de branche. Denk hierbij aan een cursus of opleiding die een medewerker verder helpen in de uitoefening van de functie of aan een adviesgesprek over duurzame inzetbaarheid.

>> Meer informatie over scholing