Home Arbo

Duurzame inzetbaarheid

Het sociaal fonds gaat aan de slag met een activiteitenplan om duurzame inzetbaarheid in de Houtverwerkende Industrie te bevorderen. Dit activiteitenplan is bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ingediend voor de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Tot 12 oktober 2024 wordt er ruim € 315.000 geïnvesteerd in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de houtverwerkende industrie, deels gesubsidieerd door het Ministerie SZW. Aan de basis van het activiteitenplan ligt de sectoranalyse die in de zomer van 2021 is uitgevoerd.

Voorlichting en bedrijfsbezoeken

Alle bedrijven in de houtverwerkende industrie worden telefonisch door medewerkers van Savantis benaderd, en bedrijfsbezoeken kunnen worden afgelegd. Bedrijven en medewerkers worden daardoor goed geïnformeerd over de mogelijkheden die er zijn om de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. Alle ondernemingen binnen de sector Houtverwerkende Industrie worden binnenkort gebeld. Dit proces neemt wat tijd in beslag, het kan dus even duren voordat jouw onderneming wordt gebeld. Kun je niet wachten en wil je meer weten over duurzame inzetbaarheid en de kansen die de subsidie jou biedt? Neem dan zelf alvast contact met Erik Kooij van Savantis via e.kooij@savantis.nl of via telefoonnummer 06-53853290.

Savantis is een expert op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Het Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende Industrie (SFH) heeft daarom Savantis gekozen om bedrijven én medewerkers invulling te helpen geven aan duurzame inzetbaarheid.

Gratis aanbod beschikbaar

Voor bedrijven en medewerkers komen tal van activiteiten beschikbaar. Zij kunnen hiervan gratis gebruik maken. Door de activiteiten worden medewerkers gestimuleerd om productief, gezond en met plezier kunnen werken, nu en in de toekomst. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de regeling eerder uittreden (RVU) en aanpassing van de scholingssubsidie.

De volgende activiteiten zullen in een periode van twee jaar gefaseerd uitgevoerd gaan worden:

Training / workshops arbeidsomstandigheden
Het doel is om het gezond, veilig en vitaal werken te bevorderen en het bewustzijn te vergroten door workshops en kortdurende trainingen gericht op onder andere fysiek zwaar werk, langdurig staan, werkhouding, machineveiligheid, tillen en sjouwen.

Training / workshops leidinggevende als coach
Doel is om leidinggevenden te ondersteunen bij het coachen, leren en ontwikkelen van medewerkers.

Training / workshops duurzame inzetbaarheid voor leidinggevenden
Doel is om leidinggevenden te ondersteunen knelpunten met betrekking tot de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te herkennen, bespreekbaar te maken en op te lossen. Doelgroep van deze activiteit zijn leidinggevenden in de houtverwerkende industrie.

Loopbaantrajecten
Het loopbaantraject wordt op maat van de medewerker uitgevoerd door persoonlijke begeleiding van een externe deskundige loopbaanadviseur. De loopbaantrajecten kunnen worden gericht op het verbeteren van het functioneren binnen het bedrijf, de houtverwerkende industrie of daarbuiten. Een loopbaantraject vindt plaats op vrijwillige basis van de medewerker.

DI-APK
Doel is om individuele medewerkers op basis van een scan, inzetbaarheidsinterview, rapportage en terugkoppelingsgesprek een objectief beeld van de eigen duurzame inzetbaarheid te geven en advies hoe dit te vergroten. Indien bij meerdere werkenden binnen een bedrijf een DI-APK wordt afgenomen dan wordt een bedrijfsrapportage gegenereerd waarbij de anonimiteit van individuele medewerkers gewaarborgd wordt.

DI begeleiding medewerker

Doel is om medewerkers die een DI-APK hebben gedaan verder te begeleiden in het ondernemen van concrete acties en stappen op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

DI begeleiding bedrijf
Doel is om op bedrijfsniveau na afname van DI-APK’s advies, ondersteuning en begeleiding te bieden om op bedrijfsniveau concrete vervolgstappen te zetten die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers vergroot.

Financiële adviesgesprekken
Doel is om medewerkers financieel inzicht te geven in de mogelijkheden cao-regelingen om minder te werken en de effecten hiervan op inkomen en pensioen.

Meer weten of aanvragen? Neem contact op met het Sectorpunt Hout: 013-5944451, per mail info@sfhvi.nl of via Erik Kooij van Savantis via e.kooij@savantis.nl telefoonnummer 06-53853290