Home Scholing

Scholing

Cao-partijen in de houtverwerkende industrie onderschrijven het belang van scholing. Het Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende Industrie stimuleert de scholing en ontwikkeling van de werknemers in de branche. Dit doet het Sociaal Fonds door opleidingen van werknemers te subsidiëren.

Scholingsreglement Houtverwerkende Industrie

Eén van de doelstellingen van het Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende Industrie (SFH) is het stimuleren van scholing. Om deze doelstelling na te streven heeft het bestuur van SFH een scholingssubsidie in het leven geroepen.

Het bestuur van SFH heeft geconstateerd dat, sinds de wijziging in 2018, het aantal aanvragen voor de scholingssubsidie is afgenomen. Aangezien scholing dermate belangrijk wordt geacht, heeft het bestuur van SFH besloten om de voorwaarden voor de scholingssubsidie aan te passen. Vanaf 2023 wordt de scholingssubsidie opgesplitst in twee vormen:

Functiegericht scholen

Scholing wordt gesubsidieerd voor cursussen/opleidingen die een medewerker verder helpen in de uitoefening van zijn functie. Zie voor de voorwaarden en in aanmerking komende cursussen/opleidingen het scholingsreglement.

Aanvraag

De aanvraag voor de scholingssubsidie ‘functiegericht scholen’ kan gedurende het hele jaar worden ingediend.

Via dit formulier kunt u de aanvraag indienen bij het Sociaal Fonds via: info@sfhvi.nl

Duurzame inzetbaarheid (o.b.v. adviesgesprek)

Duurzame inzetbaarheid is erop gericht mensen tot hun pensioen gezond, gelukkig en bekwaam aan het werk te houden. De focus ligt hierbij voornamelijk op arbeidsomstandigheden, vitaliteit en een leven lang ontwikkelen.

De scholingssubsidie gericht op duurzame inzetbaarheid bestaat uit twee onderdelen:

Adviesgesprek

Per werknemer kan één keer per drie jaar een loopbaanadviesgesprek met een maximum bedrag van € 250,-*. In dit gesprek kan tevens een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) worden opgesteld. Het loopbaanadviesgesprek dient als uitgangspunt én is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor het vervolgtraject.

Vervolgtraject

Op basis van het loopbaanadviesgesprek kan een vervolgtraject voor worden gesubsidieerd. Hiervoor zijn vouchers beschikbaar ter waarde van maximaal € 1000,-* in 2024. De vouchers worden verstrekt conform een op = op regeling. Onderdelen die voor subsidie in aanmerkingen komen (mits gegeven door een door het Sociaal Fonds erkend instituut):

- Financieel advies (onder andere in het kader van minder werken, financiële weerbaarheid etc.)

- Opleidingen/cursussen die door het adviesgesprek aantoonbaar bijdragen aan duurzame inzetbaarheid

Raadpleeg voor de volledige voorwaarden het scholingsreglement.

Het aanvraagformulier voor de scholingssubsidie ‘loopbaanadviesgesprek’ kunt u hier downloaden. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar: info@sfhvi.nl

Het aanvraagformulier voor de scholingssubsidie ‘vervolgtraject’ kunt u hier downloaden. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar: info@sfhvi.nl

Een Persoonlijk Ontwikkelingsplan kunt u opstellen middels dit formulier. Indien u hieromtrent vragen heeft kunt u contact opnemen met het Sociaal Fonds via 013-5944451 of per mail: info@sfhvi.nl