Home Sectorpunt Hout

Sectorpunt Hout

Het Sectorpunt Hout (SPH) is door het Sociaal Fonds Houtverwerkende Industrie (SFH) in het leven geroepen met het doel gezonde arbeidsomstandigheden te bevorderen, verzuim terug te dringen en preventie en re-integratie te stimuleren. Werkgevers en werknemers uit de bedrijfstak kunnen voor vragen of opmerkingen over die onderwerpen contact opnemen met het sectorpunt. Om iedereen, die werkzaam is in de bedrijfstak (en onder de CAO houtverwerkende industrie valt) te informeren, wordt ook het Nieuwsbulletin Hout uitgeven. Andere activiteiten gebeuren op projectbasis als de actualiteit daar aanleiding toe geeft en er behoefte vanuit de bedrijfstak is. De partijen uit SFH bepalen welke activiteiten uitgevoerd moeten worden. De taak van SPH is voorlichten en informeren. Voor belangenbehartiging wordt doorverwezen naar de werkgeversverenigingen of vakbonden.

Contact met het SectorPunt Hout
Telefoon: 013 5944451
email: info@sfhvi.nl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Campagne 'Houtstof tot nadenken'
De campagne is een initiatief van zeven sociale partners uit de houtbranche (FNV, CNV, VVNH, NBvT, CBM, EPV en Dutch-Man) en heeft als doel de blootstelling aan houtstof op de werkvloer terug te dringen. De campagne is onder de aandacht gebracht bij bedrijven binnen de branche en is daarnaast breed uitgemeten in de media. Alles voor een risicovrije werkplek.

Houtstof tot nadenken

Te hoge blootstelling aan houtstof brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Daarom is men verplicht om onder de wettelijke grenswaarde van 2 milligram per kubieke meter te blijven (daggemiddelde van 8 uur). Met de campagne ‘Houtstof tot nadenken’ geven de betrokken organisaties aan dat een schone en risicovrije werkplek vanzelfsprekend moet zijn.

Voorlichting & oplossingen

Voorkomen is beter dan genezen. De campagne is dan ook gericht op het geven van voorlichting en het aandragen van oplossingen om veilig te kunnen omgaan met houtstof. Op de website www.houtstoftotnadenken.nl worden de risico’s, oplossingen én verplichtingen voor werkgevers uitgebreid uiteengezet. Met voorlichtingsmateriaal - waaronder posters, flyers en stickers – brengen de initiatiefnemers de boodschap onder de aandacht bij werknemers, werkgevers en alle andere betrokkenen in de houtbranche.

www.houtstoftotnadenken.nl
Klik hier voor de Flyer Houtstof campagne