Home CAO Collectieve ongevallenverzekering

Collectieve ongevallenverzekering

Het Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende Industrie heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De premie voor deze verzekering wordt door het Sociaal Fonds voldaan. Verzekerd zijn de werknemers van de bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de CAO.

De verzekerde bedragen zijn:
€ 27.000 ingeval van overlijden ten gevolge van een ongeval en
€ 54.000 ingeval van blijvende invaliditeit, met gedeeltelijke uitkering ingeval van gedeeltelijke invaliditeit ten gevolge van een ongeval.

Voor uitzendkrachten, stagiaires en seizoenskrachten is er een dekking tijdens werk in opdracht van de verzekeringnemer inclusief komen en gaan. De dekking is €20.000 in geval van overlijden en max. €40.000 in geval van blijvende invaliditeit na een ongeval.

De polisvoorwaarden vindt u hier.

Tijdig melden ongeval
Werkgevers dienen schades die vallen onder de dekking van de collectieve ongevallenverzekering te melden aan het Sociaal Fonds:

  • Bij overlijden als direct gevolg van het ongeval dan dient dit dient binnen 48 uur bij de verzekeraar te zijn gemeld.
  • Bij blijvende invalideit moet de schade binnen 90 dagen nadat het ongeval heeft plaatsgevonden bij de verzekeraar te zijn gemeld.

Hiervoor is een standaard schadeformulier beschikbaar. U kunt het schadeformulier hier downloaden.

Belangrijk: U dient het ingevulde schadeformulier naar het secretariaat van het Sociaal Fonds toe te zenden en daarnaast naar de verzekeringsmaatschappij via onderstaande contactgegevens.

Meer informatie over de collectieve ongevallenverzekering vindt u terug in bijlage II van de CAO.

Voor het melden van een schade op de ongevallenverzekering kunt u contact opnemen met:

Contactgegevens bij Collectieve Ongevallen:
AON afdeling Claims
010-4488911
claims.nederland@aon.nl

Postadres:
Aon Risk Solutions
Afdeling Claims Ongevallen
Postbus 518
3000 AM Rotterdam

Heeft u inhoudelijke vragen over de dekking dan kunt u contact opnemen met Aon:
Marco Jongepier
010-4487263
marco.jongepier@aon.nl