Home CAO

CAO

De CAO voor de Houtverwerkende Industrie wordt afgesloten door de werkgeversorganisaties de Dutch Manufacturing Association (Dutch-Man), de Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV) en de Nederlandse Vereniging van Klompenfabrikanten enerzijds en de werknemersorganisaties FNV en CNV Vakmensen anderzijds.

De cao heeft een looptijd van 1 mei 2020 tot en met 31 maart 2022.

De volledige tekst van de cao kunt u hier raadplegen.

Heeft u vragen over de inhoud van de cao?
Deze kunt u richten aan de bij deze cao betrokken partij waarvan u lid bent.

Wilt u een cao-boekje bestellen?
Neem dan contact op met de bij deze cao betrokken partij waarvan u lid bent of met het secretariaat van SFH (kosten per boekje €25,- ex btw).