Home CAO

CAO

De cao voor de Houtverwerkende Industrie wordt afgesloten door de werkgeversorganisaties de Dutch Manufacturing Association (Dutch-Man), de Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV) en de Nederlandse Vereniging van Klompenfabrikanten enerzijds en de werknemersorganisaties FNV en CNV Vakmensen anderzijds.

De cao heeft een looptijd van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2024.

De volledige tekst van de cao Houtverwerkende Industrie kunt u hier raadplegen.

De volledige tekst van de cao Sociaal Fonds Houtverwerkende Industrie kunt u hier raadplegen.

The English version of the Collective Labour Agreement of the Wood-processing Industry can be found here.

Heeft u vragen over de inhoud van de cao?
Deze kunt u richten aan de bij deze cao betrokken partij waarvan u lid bent.

Wilt u een cao-boekje bestellen?
Neem dan contact op met de bij deze cao betrokken partij waarvan u lid bent of met het secretariaat van SFH (kosten per boekje €25,- ex btw).