Home Arbo Digitale ATEX-richtlijn

Digitale ATEX-richtlijn

ATEX-richtlijn en opstellen Explosieveiligheidsdocument

Als werkgever heeft u te maken met de zogenaamde ATEX richtlijnen. Doel van deze wetgeving is het voorkomen van gas- en stofexplosies of om de gevolgen van een explosie te beperken. Vanuit de houtverwerkende industrie is de ATEX Explosieveiligheidsdocument-tool (EVD-tool) ontwikkeld die u helpt de werkomgeving (explosie)veiliger te maken. De tool bestaat uit twee delen nl. de ATEX-EVD-tool, een handleiding met daarnaast het Explosieveiligheidsdocument dat u in kunt vullen voor uw eigen organisatie.

Wat moet u doen als werkgever?

1. De eerste stap betreft het invullen van de digitale Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) voor de houtverwerkende Industrie.

2. In deze RI&E treft u een onderdeel aan inzake explosiegevaar. Wanneer u de RI&E heeft ingevuld en hieruit blijkt dat er gevaren ten aanzien van explosies heersen, kunt u gebruik maken van de ATEX EVD-tool. Lees deze handleiding eerst door.

3. Vul daarna het Explosieveiligheidsdocument in waarmee u beoordeelt welke maatregelen genomen moeten worden om het explosiegevaar op te heffen of te verminderen tot een acceptabel niveau. Hiermee kunt u in uw bedrijf zelf aan de slag.

Geregistreerde bedrijven kunnen de ATEX EVD-tool en het Explosieveiligheidsdocument aanvragen via info@sfhvi.nl

Algemene informatie over ATEX 153 (voorheen ATEX 137)en ATEX 114 (voorheen ATEX 95)

ATEX 153

De ATEX 153 ( voorheen ATEX 137) richtlijn richt zich tot de werkgevers. En stelt regels voor:

- Beoordeling van explosierisico’s;
- Het opstellen van een explosieveiligheidsdocument;
- Gebieden waar een explosieve atmosfeer kan voorkomen (zones) te markeren;
- Nemen van doeltreffende maatregelen;
- De werkzaamheden op de arbeidsplaats te coördineren;
- Binnen ‘gezoneerde’ gebieden explosieveilige apparatuur beschikbaar te stellen;
- Voorlichting en onderhoud.

Wanneer uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) blijkt dat er explosiegevaarlijke stoffen (houtstof en/of oplosmiddelhoudende verven en lakken) aanwezig zijn dient de werkgever er zorg voor te dragen dat de arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen die worden gebruikt explosieveilig zijn en worden gehouden. In dit geval dient de werkgever een explosieveiligheidsdocument op te stellen. Dit explosieveiligheidsdocument omvat de identificatie van de gevaren, de beoordeling van de risico's en de omschrijving van de maatregelen ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen.

ATEX 114

De ATEX 114 (voorheen ATEX 95) richtlijn stelt verplichtingen aan de fabrikanten van arbeidsmiddelen en apparatuur die gebruikt wordt binnen explosiegevaarlijke omgevingen.

De ATEX 114 is in Nederland geïmplementeerd in het Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016. Deze richtlijn is bestemd voor producenten van apparaten en beveiligingssystemen die te gebruiken zijn in ruimten waar explosieve atmosferen voorkomen. Voorbeelden van deze apparatuur zijn explosieveilige verlichting en explosieveilig gereedschap. De apparaten en beveiligingssystemen moeten op veiligheid en functioneren worden gecontroleerd en moeten een CE-keurmerk dragen. De richtlijn houdt in dat de fabrikant zijn apparatuur levert met een conformiteitsverklaring. Hij bevestigt hierin dat hij de risico's ten aanzien van explosiegevaar heeft beoordeeld. Tevens dient hij zijn producten voorzien te hebben van het Ex teken, wanneer deze in een explosiegevaarlijke omgeving gebruikt worden.