Home Pensioen

Pensioen

Voor werknemers in de houtverwerkende industrie geldt de pensioenregeling van het de bedrijfstakpensioenfonds houtverwerkende industrie en jachtbouw. De pensioenregeling is vastgesteld door de werknemers- en werkgeversorganisaties uit de branche. Ze hebben met elkaar afspraken gemaakt die voor iedereen gelden. De website van het Bedrijfstakpensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw vindt u hier: www.bpf-phj.nl/

Looncomponenten pensioengevend loon

Informatie over pensioengevend loon vindt u hier.

Pensioenfondsen Meubel en PHJ besluiten samen te gaan

Pensioenfonds Meubel en Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw (PHJ) willen samen verder. De samenvoeging zorgt voor schaalvoordelen voor beide partijen en een robuuste organisatie. Het resultaat: lagere kosten en een toekomstbestendig pensioen. Groot voordeel hierbij is dat beide pensioenregelingen en sectoren een grote verwantschap hebben.

Meer weten? Ga naar de website van PHJ.