Home Pensioen

Pensioen

Voor werknemers in de houtverwerkende industrie geldt de pensioenregeling van het de bedrijfstakpensioenfonds houtverwerkende industrie en jachtbouw. De pensioenregeling is vastgesteld door de werknemers- en werkgeversorganisaties uit de branche. Ze hebben met elkaar afspraken gemaakt die voor iedereen gelden. De website van het Bedrijfstakpensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw vindt u hier: www.bpf-phj.nl/

Looncomponenten pensioengevend loon

Informatie over pensioengevend loon vindt u hier.