Home Pensioen

Pensioen

Voor werknemers in de houtverwerkende industrie gold voorheen de pensioenregeling van het de bedrijfstakpensioenfonds houtverwerkende industrie en jachtbouw. De pensioenregeling is vastgesteld door de werknemers- en werkgeversorganisaties uit de branche. Ze hebben met elkaar afspraken gemaakt die voor iedereen gelden. De website van het Bedrijfstakpensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw vindt u hier: www.bpf-phj.nl/ of www.bpfv.nl

Pensioenfonds draagt alle pensioenen over aan BPFV

De pensioenregeling is overdragen aan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf (BPFV). Dat hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties uit de sector Houtverwerkende industrie en Jachtbouw afgesproken. Die besluiten over de pensioenregeling. Aanvullend hierop besloot het bestuur van PHJ de tot nu toe opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen ook over te dragen aan BPFV. Het pensioenfonds wil de pensioenen graag veilig stellen, nu en in de toekomst. Dat kan het beste als ze de kosten zo laag mogelijk houden. Als ze de pensioenen overdragen aan BPFV, ontstaat er een pensioenfonds met meer deelnemers. Dan kunnen ze de kosten over meer deelnemers verdelen. Er blijft dan meer geld over voor de pensioenen van de deelnemers. Lees hier het laatste nieuwsbericht hierover.

Looncomponenten pensioengevend loon

Informatie over pensioengevend loon vindt u hier.