Home Arbo Cursus preventiemedewerker

Cursus preventiemedewerker

U kunt uw medewerkers aanmelden voor de cursus preventiemedewerker in de houtverwerkende industrie.

Om de gezondheid en veiligheid bij de dagelijkse gang van zaken in uw bedrijf te waarborgen, dient u een preventiemedewerker te hebben benoemd. Als u 25 of minder werknemers in dienst heeft, mag uzelf, als werkgever, als preventiemedewerker optreden. Bij meer dan 25 werknemers moet u aan één van uw werknemers die taak toevertrouwen.

Met het benoemen van een preventiemedewerker kunt u de aandacht voor gezond en veilig werken in uw bedrijf stimuleren. Het is immers zowel in uw belang als in belang van uw medewerkers om ongevallen, ziekte en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. De preventiemedewerker kan hieraan bijdragen door zijn kennis van arbozaken die specifiek voor uw bedrijf relevant zijn.

De RI&E als basis
De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is voor iedere werkgever in Nederland verplicht. Daarvoor is de branchespecifieke Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) voor de Houtverwerkende Industrie ontwikkeld (sedert 2006 en vernieuwd). De RI&E met het Plan van aanpak, dat daaruit komt, vormt de basis van alles wat de preventiemedewerker moet weten. Dit gaat het best als de preventiemedewerker direct betrokken is bij het uitvoeren en opstellen van de RI&E. Zo wordt in de houtverwerkende industrie veel gewerkt met machines en gereedschappen, van formaatzaag, tafelfreesmachine tot CNC-bewerkingscentrum. Machine veiligheid is dan ook een belangrijk onderdeel van de RI&E. Een preventiemedewerker moet de gevaren van de machines kennen en instructies over veilig werken met de machines kunnen (laten) verzorgen.

Ook door het geven van voorlichting en het houden van toezicht op de veiligheid in het bedrijf, bijvoorbeeld op het gebruik van beschermingsmiddelen en het werken volgens de instructies, draagt de preventiemedewerker bij aan een gezond en veilig werkklimaat in uw bedrijf.