Home Over SFH

Over SFH

De cao voor de Houtverwerkende Industrie wordt afgesloten door:
de Dutch Manufacturing Association (Dutch-Man), de Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV), de Nederlandse Vereniging van Klompenfabrikanten, FNV en CNV Vakmensen.

In de cao is door sociale partners afgesproken dat werkgevers jaarlijks premie afdragen aan het Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende Industrie (SFH). Het Sociaal Fonds ontwikkelt activiteiten die van belang zijn voor de werkgevers en werknemers in de sector. De basis van deze activiteiten vormen de cao-afspraken.

SFH houdt zich bezig met toezicht op het naleven en toepassen van cao-afspraken. Daarnaast initieert en financiert SFH activiteiten en projecten op het gebied van arbeidsvoorwaarden, opleidingen en arbeidsomstandigheden. Dit betreft activiteiten die zich richten op zowel werkgevers als werknemers met als doel het behoud van goede arbeidsverhoudingen in en verdere professionalisering van de branche.