Home Nieuws Nieuwsbulletin HVI

Nieuwsbulletin HVI

In deze editie wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:
- Update subsidieaanvraag MDIEU
- Actualisering Branche Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
- Ziekmeldingen WGA-Gatverzekering
- Nieuwe cao Houtverwerkende Industrie
- Activiteiten Commissie naleving en werkingssfeer

Raadpleeg de nieuwsbrief hier