Home Nieuws Nieuwsbrief SFH december 2023

Nieuwsbrief SFH december 2023

In deze editie wordt onder andere ingegaan op de volgende onderwerpen:

- Wettelijk Minimumloon (WML) per 1 januari 2024
- Actualisering loon- en functiegebouw
- Premie SFH en WGA-gatverzekering
- Vertrouwenspersoon
- Scholingsreglement Houtverwerkende Industrie

De nieuwsbrief is hier te raadplegen.