Home Nieuws Veranderingen toeslagen en vergoedingen per 1 juni 2024

Veranderingen toeslagen en vergoedingen per 1 juni 2024

Tabel 4.4.1: Overzicht toeslagen en vergoedingen per 1 juni 2024

regeling

waar gaat het om?

zie cao-bepaling

diplomatoeslag bbl*

€ 7,06 per week

4.4.2

ehbo en bhv*

ehbo: € 7,43 per week

bhv: € 3,50 per week

ehbo + bhv: € 7,43 per week

reiskosten voor herhalingslessen

4.4.3

Gereedschap*

in natura of € 3,53 per week

4.4.4

karweiwerk

reis- en verblijfkosten

extra reisuren

4.4.5

reiskosten woon-werkverkeer

afhankelijk van het vervoermiddel en de reisafstand

4.4.6

vakantietoeslag

8% van het feitelijk loon

4.4.7

vakbondscontributie

belastingvoordeel door verrekening met het brutoloon

4.4.8

waarderingstoeslag

maximaal 5% van het cao-loon per jaar

4.4.9

Werkkleding*

in natura of € 0,70 per gewerkte dag

4.4.10

* Deze toeslagen worden jaarlijks op 1 juni geïndexeerd conform de op dat moment meest recente algemene CPI-index.