Home Nieuws Veranderingen toeslagen en vergoedingen per 1 juni 2023

Veranderingen toeslagen en vergoedingen per 1 juni 2023

De toeslagen en vergoedingen zijn conform cao-afspraak per 1 juni 2023 verhoogd met de op dat moment meest recente algemene CPI-index (april 2023: 5.2). Dit levert de volgende tabel op:

regeling

waar gaat het om?

zie cao-bepaling

diplomatoeslag bbl*

€ 6,87 per week

4.4.2

ehbo en bhv*

ehbo: € 7,23 per week

bhv: € 3,41 per week

ehbo + bhv: € 7,23 per week

reiskosten voor herhalingslessen

4.4.3

Gereedschap*

in natura of € 3,44 per week

4.4.4

karweiwerk

reis- en verblijfkosten

extra reisuren

4.4.5

reiskosten woon-werkverkeer

een maandbedrag afhankelijk van het vervoermiddel en de reisafstand

4.4.6

vakantietoeslag

8% van het feitelijk loon

4.4.7

vakbondscontributie

belastingvoordeel door verrekening met het brutoloon

4.4.8

waarderingstoeslag

maximaal 5% van het cao-loon per jaar

4.4.9

Werkkleding*

in natura of € 0,68 per gewerkte dag

4.4.10