Home Nieuws Veranderingen loon, toeslagen en vergoedingen per 1 juni 2022

Veranderingen loon, toeslagen en vergoedingen per 1 juni 2022

Conform de afspraken die gemaakt zijn in de cao Houtverwerkende Industrie 2022 - 2024 zijn de lonen, bepaalde toeslagen en vergoedingen, en de reiskostenvergoedingen verhoogd per 1 juni 2022.

De loonschalen en de werkelijk betaalde lonen zijn per 1 juni 2022 verhoogd met €50,- en vervolgens met 1,25%. Vanaf deze datum gelden de volgende lonen:

De toeslagen en vergoedingen zijn conform cao-afspraak per 1 juni 2022 verhoogd met de op dat moment meest recente algemene CPI-index (april 2022: 9.6). Dit levert de volgende tabel op:

Voorts zijn de reiskostenvergoedingen verhoogd per 1 juni 2022. Dit levert de volgende tabel op: