Home Nieuws Tussentijdse wijziging cao Houtverwerkende Industrie

Tussentijdse wijziging cao Houtverwerkende Industrie

Tussentijdse wijziging cao Houtverwerkende Industrie

Cao-partijen betrokken bij de cao Houtverwerkende Industrie hebben een akkoord bereikt over het tussentijds wijzigen van de cao. Daarnaast zijn afspraken gemaakt die betrekking hebben op de pensioenregeling 2023.

Cao Houtverwerkende Industrie

  • De loonsverhoging per 1 juni 2023, zowel de € 50,- bruto per maand, als de 1,25% verhoging, zoals afgesproken in de cao Houtverwerkende Industrie 2022 -2024, wordt naar voren gehaald naar 1 januari 2023.

De lonen per 1 januari 2023 zijn als volgt:

De loonschalen en de werkelijk betaalde lonen worden per 1 januari 2023 verhoogd met €50,- en vervolgens met 1,25%. Vanaf deze datum gelden de volgende lonen:

loongroepen

loonniveaus

periodieken

I

II

III

IV

V

uitloop boven het normloon

3

13,91

14,01

14,26

14,66

15,33

2

13,68

13,78

14,00

14,36

15,10

1

13,39

13,52

13,75

14,14

14,81

normloon

13,11

13,23

13,50

13,87

14,53

instroomniveaus

5

12,32

12,41

12,66

12,98

13,65

4

11,57

11,65

11,83

12,17

12,79

3

11,43

-

2

-

1

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

  • Cao-partijen maken de protocolafspraak om voor 1 mei 2023, in het licht van de economische situatie, te kijken naar de mogelijkheid voor een eenmalige uitkering.

  • Daarnaast wordt gekeken naar de ondergrens van de loonschalen.

WGA-gatverzekering

  • Voor 2023 wordt de WGA-gatverzekering verlengd met één jaar tegen een premiepercentage van 0,258%. In 2023 worden uit kosten-baten overweging alternatieven onderzocht.

Het premiepercentage voor het Sociaal Fonds Houtverwerkende Industrie komt daarmee in 2023 uit op 0,858%, berekent over de in het voorgaande jaar in de onderneming uitbetaalde brutoloon Sociale Verzekeringen. 0,258% mag de werkgever inhouden op het brutoloon van de werknemer.

Pensioen

  • De pensioenopbouw en de premiehoogte voor 2023 wordt gelijk gehouden aan 2022.

  • De franchise wordt voor 2023 niet verhoogd met de stijging van de AOW.

  • Cao-partijen nemen het principebesluit om in te varen naar het nieuwe pensioenstelsel. Hiermee spreken cao-partijen de intentie uit om de opgebouwde pensioenen te zijner tijd in te brengen in het nieuwe stelsel. Door het nemen van dit principebesluit stijgen alle pensioenen per 1 januari 2023 met ca. 3,2%.