Home Nieuws Scholingssubsidie voor opleidingen door werknemers

Scholingssubsidie voor opleidingen door werknemers

Cao-partijen in de houtverwerkende industrie onderschrijven het belang van scholing. SFH stimuleert de scholing en ontwikkeling van de werknemers in de branche. Dit doet het Sociaal Fonds door opleidingen van werknemers te subsidiƫren.

Jaarlijks hebben werkgevers de mogelijkheid scholingssubsidie aan te vragen bij SFH. De subsidie is bedoeld voor opleidingen die bijdragen aan Duurzame Inzetbaarheid van werknemers.

Doordat de pensioengerechtigde leeftijd is verhoogd, moeten werknemers langer blijven werken. Tegelijkertijd is hun huidige werk aan verandering onderhevig, o.a. door technologische ontwikkelingen (automatisering, digitalisering), maar ook door internationalisering, veranderende concurrentieverhoudingen en verplaatsing van werk naar het buitenland. Werknemers moeten er rekening mee houden dat al deze veranderingen andere eisen stellen aan hun inzetbaarheid. Zij moeten zich voorbereiden op duurzame inzetbaarheid.

De subsidieaanvragen voor 2021 kunnen nog tot 12 november as. ingediend worden. Meer weten over de scholingssubsidie? Neem dan contact op met SFH of kijk op www.houtverwerkendeindustrie.nl/scholing.