Home Nieuws Pensioenfondsen Meubel en PHJ besluiten samen te gaan

Pensioenfondsen Meubel en PHJ besluiten samen te gaan

Pensioenfonds Meubel en Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw (PHJ) willen samen verder. De samenvoeging zorgt voor schaalvoordelen voor beide partijen en een robuuste organisatie. Het resultaat: lagere kosten en een toekomstbestendig pensioen. Groot voordeel hierbij is dat beide pensioenregelingen en sectoren een grote verwantschap hebben.

Eind februari ondertekenden de twee fondsbesturen en de sociale partners in de bedrijfstakken een intentieverklaring over het samengaan van beide fondsen. In de loop van 2021 wordt de samenvoeging, onder voorbehoud van goedkeuring door toezichthouder De Nederlandsche Bank, verder uitgewerkt. Per 1 januari 2022 kan de samenvoeging vervolgens een feit zijn. Door de samenvoeging ontstaat een pensioenfonds met circa 120.000 deelnemers en een belegd vermogen van ruim 6 miljard euro.

Collectieve waardeoverdracht
De opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers en van de gepensioneerden van Pensioenfonds PHJ worden door een collectieve waardeoverdracht overgeheveld naar Pensioenfonds Meubel. Na de overdracht wordt Pensioenfonds PHJ geliquideerd.

Keuzes
Na het samengaan wordt één pensioenregeling uitgevoerd. Wel kunnen de verschillende sectoren die bij het fonds zijn aangesloten zelf een aantal keuzes maken binnen die regeling, zoals de hoogte van de franchise, het maximum premiepercentage en het opbouwpercentage.

Toekomstbestendigheid
Pensioenfonds Meubel laat na een succesvolle consolidatie van Pensioenfonds Houthandel en met de komst van Pensioenfonds PHJ zien dat het een toekomstbestendig pensioenfonds is. De pensioenuitvoering van Pensioenfonds Meubel wordt ondergebracht bij TKP Pensioen, een pensioenuitvoeringsorganisatie met ruime ervaring in het bedienen van pensioenfondsen met een grotere omvang. Hiermee kan TKP Pensioenfonds Meubel faciliteren in het verder realiseren van de groeiambitie. Daarnaast is deze uitvoerder goed voorbereid op de aanstaande hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel.

Petra de Bruijn, voorzitter Pensioenfonds Meubel:
“Pensioenfonds Meubel heeft een groeiambitie, omdat schaalvergroting zorgt voor een kostenefficiënte uitvoering en een robuustere organisatie. Daar wordt iedereen beter van. Alle betrokken partijen staan dan ook achter deze stap. Dat maakt het samengaan een stuk eenvoudiger. De rest van het jaar gaan we hard aan het werk om het samengaan soepel te laten verlopen.”

Jeroen van den Heuvel, voorzitter Pensioenfonds PHJ:
“Bij Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw denken we al een aantal jaren na over onze toekomst. We willen onze deelnemers verzekeren van een toekomstbestendig pensioen en onze kosten omlaag brengen. Want elke euro die we niet uitgeven aan kosten, kan naar de pensioenen van onze deelnemers. Het samengaan met Pensioenfonds Meubel is voor werknemers, gepensioneerden en werkgevers in onze sector de beste optie om ons doel te bereiken.”

Voor meer informatie of vragen verwijzen we u naar de website van PHJ.