Home Nieuws Onderhandelingsakkoord cao Houtverwerkende Industrie 2024 - 2025

Onderhandelingsakkoord cao Houtverwerkende Industrie 2024 - 2025

De leden en achterbannen van de werkgevers- en werknemersorganisatie hebben positief gestemd over het onderhandelingsresultaat voor de cao Houtverwerkende Industrie! Dit betekent dat de nieuwe cao per 1 april 2024 van kracht wordt. Bij het Sociaal Fonds zijn naar aanleiding van het onderhandelingsresultaat een aantal vragen binnengekomen. Hieronder worden daarom enkele verduidelijkingen geschetst.

Het berekenen van de loonsverhoging bij een deeltijd dienstverband:

Om het nieuwe deeltijdsalaris te berekenen moet eerst worden uitgegaan van het salaris op voltijdsbasis.

De loonsverhoging wordt toegepast op een voltijdsdienstverband. Vervolgens kan dit omgerekend worden naar het deeltijddienstverband.

40 uur normloon 13,11 X 174 = 2281,14

Loonsverhoging € 150,- + 4%

2281,14 + 150 = 2431.14

2431.14 X 4% = 2528,39

32 uur = deeltijd factor 0,8 (32/40) = 0,8 X 2528,39 = 2022,71

28 uur = deeltijd factor 0,7 (28/40) = 0,7 X 2528,39 = 1769,87

Indien er voorheen een ander uurloon/maandloon was afgesproken dan uit de cao-tabel dient het loon, behorende bij het deeltijddienstverband, eerst omgerekend te worden naar een voltijdloon.

Bij een dienstverband van 32 uur en een maandloon van € 2.500,- bereken je het voltijdsalaris door € 2.500,- te delen door de deeltijdsfactor 0,8. Het voltijdsalaris bedraagt € 3.125,-. Vervolgens wordt de loonsverhoging toegepast door € 3.125,- + € 150,- = € 3.275,- en dit vervolgens te verhogen met 4% = € 3.275,- X 1,04 = € 3.406,-. Om tot het correcte deeltijdsalaris te komen dient dit bedrag te worden vermenigvuldigd met de deeltijdsfactor 0,8 = € 2.724,80.

Werknemer in een productiefunctie / de werknemer die meer dan € 42.000,- per jaar verdient:

  • Het € 42.000,- bruto (exclusief toeslagen) criterium geldt op basis van een voltijdsdienstverband.
  • De voorwaarde ‘werknemer in een productiefunctie’ komt te vervallen.

Reiskostenvergoeding

Met de ingang van de nieuwe reiskostenregeling wordt afgestapt van een vaste vergoeding per maand en wordt er gekeken naar de daadwerkelijke reisdagen.

Om de kilometervergoeding per reisdag te berekenen moet worden uitgegaan van tweemaal de enkele reis, waarbij de enkele reis wordt berekend vanaf 6 kilometer tot maximaal 40 kilometer.

Bij een reisafstand van 6 kilometer geldt dan een reiskostenvergoeding van 6 X 2 = 12 kilometer X € 0,23 = € 2,76 per dag.

Bij een reisafstand van 40 kilometer geldt dan een reiskostenvergoeding van 40 X 2 = 80 kilometer X € 0,23 = € 18,40 per dag.

Wij raden werkgevers aan om voor de reiskostenvergoeding in de maand april een overgangsregeling te treffen om eventuele verschillen tussen de oude en nieuwe regeling te compenseren.