Home Nieuws Nieuwsbulletin HVI

Nieuwsbulletin HVI

In deze editie wordt onder andere ingegaan op de volgende onderwerpen:

- Update subsidieaanvraag MDIEU
- Fiscale beoordeling cao Houtverwerkende Industrie
- Ziekmeldingen WGA-Gatverzekering
- Activiteiten Commissie naleving en werkingssfeer
- Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
- Loon- en functiegebouw

De nieuwsbrief is hier te raadplegen