Home Nieuws Eenmalige uitkering voor werknemers in november 2023!

Eenmalige uitkering voor werknemers in november 2023!

Conform cao-afspraak hebben cao-partijen onlangs met elkaar gesproken om, gezien de economische situatie, een eenmalige uitkering uit te keren.

De eenmalige uitkering wordt als volgt toegekend:


Werknemers en uitzendkrachten die werkzaam zijn in de Houtverwerkende Industrie
ontvangen een eenmalige uitkering van € 400,- bruto.


Voor deze eenmalige uitkering geldt het volgende:


- de uitkering wordt uitbetaald in november 2023
- voor parttime werknemers wordt de uitkering naar rato van hun contracturen
uitbetaald
- om in aanmerking te komen dient de werknemer op 1 september 2023 in dienst te
zijn, en is de werknemer nog steeds in dienst op 1 november 2023
- indien de werkgever, door gebruik te maken van de WKR, de eenmalige uitkering
netto kan uitkeren wordt dat aanbevolen.
- eerdere eenmalige uitkeringen die in 2023 door de werkgever op eigen initiatief zijn
uitbetaald mogen met deze eenmalige uitkering worden verrekend.