Home Nieuws De WGA-gatverzekering uitgelicht

De WGA-gatverzekering uitgelicht

In de CAO voor de Houtverwerkende Industrie is bepaald dat werknemers deelnemen aan een WGA-gat verzekering. Deze verzekering keert onder voorwaarden uit bij een mate van arbeidsongeschiktheid tussen 35-80%. Om de werkgever en medewerkers optimaal te begeleiden bij ziekte is het belangrijk om arbeidsongeschiktheid op tijd te melden.

Heeft een werknemer zich arbeidsongeschikt gemeld, dan geeft de werkgever dit digitaal aan Aevitae door. Dit moet hij zo snel mogelijk doen, maar uiterlijk in de 13e week na de eerste dag van melding van arbeidsongeschiktheid. Daarbij geeft de werkgever aan: wat de eerste dag was waarop de verzekerde door arbeidsongeschiktheid gestopt is met werken en wat het percentage van de arbeidsongeschiktheid is. Wijzigt het arbeidsongeschiktheidspercentage van de werknemer of gaat hij weer (volledig) aan het werk? Dan geeft de werkgever dit binnen twee werkdagen digitaal aan Aevitae door. Dit geldt ook als de verzekerde passende arbeid gaat verrichten of op therapeutische basis gaat werken.

Als Aevitae de informatie niet (op tijd) ontvangt, kan Aevitae de vergoeding die ze aan de werknemer betalen geheel of gedeeltelijk op de werkgever verhalen. Dat gebeurt alleen als deze vergoeding lager zou zijn geweest als Aevitae de
informatie wel (op tijd) had ontvangen. Aevitae komt omstreeks de 13e week in beeld. Op verzoek kan dat natuurlijk eerder. De werkgever heeft dan al een hele periode met de problematiek van de werknemer te maken.

Op grond van de Ziektewet is de werkgever verplicht uiterlijk op de eerste werkdag nadat de werknemer 42 weken arbeidsongeschiktheid is, de werknemer ziek te melden bij UWV. De werkgever moet dan de datum van de eerste arbeidsongeschiktheidsdag op kunnen geven. Let op! De ziekmelding moet de werkgever altijd zelf doen. De arbodienstverlener doet dit niet!