Home Nieuws De week van de RI&E

De week van de RI&E

Van 20 tot en met 24 juni 2022 is het de week van de RI&E. De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E).

Door het maken van een RI&E worden mogelijke risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid op een gestructureerde manier geïnventariseerd. In een plan van aanpak wordt vastgelegd welke maatregelen getroffen gaan worden om de risico’s weg te nemen of het effect ervan te verkleinen. Veel ondernemers hebben al ondervonden dat dit niet alleen nuttig is om een gezonde en veilig werkomgeving te kunnen garanderen en aan de wetgeving te voldoen. Een gezonde organisatie is ook succesvoller en duurzamer.

Activiteiten en bekendheid
Tijdens de Week van de RI&E is er extra aandacht voor het belang van inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in een organisatie. Werkgevers worden bewust gemaakt van het belang van een RI&E. In heel het land worden acties georganiseerd door supporters van de Week van de RI&E. Zo worden werkgevers aangespoord om in deze week aan de slag te gaan met de RI&E of de bestaande RI&E op te pakken, met als doel om veilig en gezond werken te integreren in het bedrijfsproces.

HVI en RI&E
Voor de houtverwerkende industrie is een erkende branche RI&E beschikbaar. Voor elk bedrijf scheelt dat werk. En voor
bedrijven met minder dan 25 werknemers is dan zelfs geen directe toets door een arbodeskundige meer nodig. Dat
scheelt natuurlijk behoorlijk in de kosten. De erkenning van de RI&E is sinds april 2011 van kracht en is dit jaar geactualiseerd en verlengd. De RI&E is geplaatst op en gratis beschikbaar via http://www.rie.nl/instrumenten/houtverwerkende-industrie/ en is voorzien van het groene RI&E erkenningsicoontje, zodat de bedrijven in de houtverwerkende industrie met maximaal 25 werknemers kunnen zien dat zij in aanmerking komen voor toetsingsvrijstelling.

Heeft u opmerkingen of vragen over de branche RI&E?
Neem dan contact met SFH via info@sfhvi.nl