Home Nieuws Cao-partijen Houtverwerkende Industrie bereiken onderhandelingsresultaat

Cao-partijen Houtverwerkende Industrie bereiken onderhandelingsresultaat

Werkgeversorganisaties Dutch-Man, EPV en NVK enerzijds, en werknemersorganisaties FNV en CNV Vakmensen anderzijds, hebben op 22 maart een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao Houtverwerkende Industrie.

De belangrijkste afspraken worden hieronder toegelicht

Looptijd

De nieuwe cao heeft een looptijd van twee jaar, van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2024

Beloning

De loonschalen en werkelijk betaalde lonen als omschreven in artikel 10 worden als volgt verhoogd:

Met ingang van 1 juni 2022 met 1,25%

Met ingang van 1 juni 2022 met een absolute verhoging van € 50,- bruto per maand

Met ingang van 1 juni 2023 met 1,25%

Met ingang van 1 juni 2023 met een absolute verhoging van € 50,- bruto per maand

Uitzendkrachten

In de nieuwe cao wordt vastgelegd dat ondernemingen binnen de Houtverwerkende Industrie enkel met gecertificeerde uitzendbureaus mogen werken.

Reiskosten

De reiskostenvergoeding gaat omhoog. Per 1 juni 2022 gaan de staffels uit de cao met € 10,- per maand omhoog, voor werknemers die verder dan 10 kilometer moeten reizen.

Kijk voor het volledige onderhandelingsresultaat hier