Home Nieuws Cao Houtverwerkende Industrie 2022 - 2024 algemeen verbindend verklaard

Cao Houtverwerkende Industrie 2022 - 2024 algemeen verbindend verklaard

De cao Houtverwerkende Industrie 2022 - 2024 is per 19 juli 2022 algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat de cao van toepassing is voor alle werkgevers en werknemers die onder de werkingssfeer van de cao vallen.

De nieuwe cao-tekst is hier te downloaden