Home Nieuws Bpf. Houtverwerkende Industrie beëindigt voorgenomen fusie met Bpf. Meubel

Bpf. Houtverwerkende Industrie beëindigt voorgenomen fusie met Bpf. Meubel

Het bestuur en sociale partners van Bpf. Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw (PHJ) hebben besloten om de pensioenregeling niet onder te brengen bij Bpf. Meubelindustrie en meubileringsbedrijven (Meubel).

Na het ondertekenen van de intentieverklaring in februari jl. hebben de besturen de details voor de collectieve waardeoverdacht en het overzetten van de werkingssfeer besproken. Uit de nadere analyse bleken de voordelen minder groot dan PHJ aanvankelijk dacht.

PHJ is op zoek naar een ander fonds om een fusie aan te gaan. Het bestuur denkt dat PHJ als zelfstandig fonds op termijn niet toekomstbestendig is. Door consolidatie verwacht PHJ het pensioenresultaat robuuster te kunnen maken.

“Over de organisatorische en culturele verschillen tussen de fondsen moet je heen stappen tijdens een dergelijk proces,…” zegt Jeroen van den Heuvel, voorzitter PHJ. “…maar de toekomstbestendigheid en een verbetering van het rendement van het toekomstige fonds moeten dan gegarandeerd kunnen worden om de forse aanvangskorting te kunnen verdedigen.”

PHJ laat zijn ambitie om samen te gaan met een ander fonds niet los en zal een nieuwe selectie gaan uitvoeren. Het pensioenresultaat en de overige belangen van de deelnemers blijven daarbij voorop staan.