Home Nieuws Arbeidsinspectie gaat inspecties palletbedrijven intensiveren

Arbeidsinspectie gaat inspecties palletbedrijven intensiveren

Arbeidsinspectie gaat inspecties palletbedrijven intensiveren


De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat in 2022 de inspecties op emballage en palletindustrie intensiveren. Uit recente inspecties en onderzoek blijkt dat er een verhoogde kans op misstanden in de sector is. Het gaat dan enerzijds om risico’s als omvalgevaar van pallets, machineveiligheid, fysieke belasting en blootstelling aan houtstof en geluid. Maar anderzijds ook om illegale arbeid, overschrijden van de arbeidstijden en het niet betalen conform de Wet minimumloon en vakantiebijslag. Samen met de Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV) wil de Arbeidsinspectie werken aan een sector waar veilig, gezond en eerlijk gewerkt wordt. Dit is goed voor de werknemer en voor de werkgevers. Er is sprake van oneerlijke concurrentie als bedrijven zich niet aan de regels houden ten opzichte van bedrijven die zich wel aan de regels houden.


Pallets zijn belangrijk voor de logistieke sector en in een distributieland als Nederland onmisbaar. Met een hoge internationale houtprijs en recycling van grondstoffen is er veel vraag naar pallets. Dit trekt ook nieuwe bedrijven aan. Een groot deel van de bedrijven houdt zich aan de regels en arbeidswetten, maar een deel van de bedrijven niet. Voor de overtreders komt dit deels door een gebrek aan kennis van de arbeidswetten en werkgeversverplichtingen. Deze bedrijven moeten na een inspectie met een verbeterplan komen. Andere bedrijven overtreden willens en wetens de wetten. Hier zal de inspectie na misstanden doorpakken om echte verbeteringen af te dwingen.


De afgelopen jaren zijn de bedrijven in deze sector naar aanleiding van een melding geïnspecteerd. Bij een aantal bedrijven hing een schim van malafiditeit. Er is bijvoorbeeld een bewuste afscherming van het zicht op het bedrijf door hoge heggen, geplaatste zeecontainers en afgeplakte ramen. Ook bevinden ze zich vaak in slecht onderhouden bedrijfspanden zonder zichtbaar logo aan de buitenkant. Deze bedrijven lijken bewust iets te verbergen. Dit zijn bedrijven waar de arbeidsinspectie een verhoogde interesse voor heeft en actief op zoek gaat.

Nederlandse Arbeidsinspectie
Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag
0800-5151
www.nlarbeidsinspectie.nl