Iedere werkgever in Nederland is wettelijk verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) te houden. Zo worden regelmatig de knelpunten op de arbeidsomstandigheden in het bedrijf in kaart gebracht. Op basis daarvan dient een plan van aanpak te worden gemaakt en moeten verbeteringen worden gedaan.
 
Voor de houtverwerkende industrie is een erkende RI&E beschikbaar. Voor elk bedrijf scheelt dat werk. En voor bedrijven met minder dan 25 erknemers is dan zelfs geen directe toets door een arbo-deskundige meer nodig.

De erkenning van de RI&E is sinds april 2011 van kracht. De RI&E is geplaatst op www.rie.nl en is voorzien van het groene RI&E erkenningsicoontje, zodat de bedrijven in de houtverwerkende industrie met maximaal 25 werknemers kunnnen zien, dat zij in aanmerking komen voor toetsingsvrijstelling. Vanaf december 2018 is het groene RI&E erkenningsicoontje geactualiseerd, tesamen met de RI&E.

Deze RI&E is gratis digitaal beschikbaar via


http://www.rie.nl/instrumenten/houtverwerkende-industrie/

Mocht inloggen op de URL van Humatrix niet lukken, dan kunt u deze link gebruiken: https://ww91.humancapitalcare.nl/a95r/login/login?tag=HVI00&otag=HX